Handicap dílny

 

Říká se, že člověk má 5 smyslů: zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Některý je vyvinutý lépe, některý hůře. Příroda nás částečně obdařila vlastní kompenzační pomůckou, to když zrak nestačí, pomůže sluch, když čich nestačí, pomůže zrak. Někde ovšem ani to nestačí, a to pak  uvítáme setkání s člověkem, který je vybaven smyslem šestým. Všimne si ne toho, co neumíme, ale toho, co umíme a nasměruje nás tak, abychom v sobě objevili skrytý potenciál, poznali radost z překonání překážek a z objevení nového umu.

V atelieru 6tej smysl nás baví využívat šestého smyslu k objevování nových talentů a vzájemně sdílet své umy. Rozdělení dílen je tudíž jen orientační, ve skutečnosti se činnost jednotlivých dílen navzájem prolíná.

 

Keramická dílna

Tkalcovská dílna

Hudebně-dramatická dílna

 

 

 

 

Atelier 6tej smysl

Maxe Švabinského 117/29

25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav